Počet volných rozvrhových lístků je :12

  • Byl proveden zápis vašeho lístku z předregistrace do SIS(11.12.2018,21:50), proveďte si kontrolu jestli odpovídá zápis v SIS vašemu výběru.
  • Zbylé lístky si můžete i nadále registrovat, po registraci napište na adresu sis@fsv.cuni.cz, správa sis promítné vaší volbu do SIS.
    Pokud provede jakoukoliv změnu v registraci po výše uvedeném datu,aniž napíšete na adresu sis@... nebude nový stav promítnut do SIS, to se týká jak změny lístku, tak nové registrace.
  • V případě problémů pište na adresu sis@fsv.cuni.cz
Rozvrh výuky Pondělí
Popis Začátek Konec Adresa Lektor Volná místa Kvóta