Počet volných rozvrhových lístků je :5

  • Nabídka rozvrhových lístků PF pro studenty FSV na letní semestr AR 2018
  • Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV 2018/2019
  • Předregistrace stavu k 7. 2. 2019 byla promítnuta do SIS. Pokud si nyní zapíšete lístek a budete ho chtít promítnout do SIS pište na adresu sis@fsv.cuni.cz
  • Pokud zrušíte předregistraci lístku v této aplikaci, je nutné odhlásit se i z lístku v SIS, aplikace a SIS nejsou propojeny.
  • Předregistrace byla ukončena, již je možné se přihlásit na tělocvik prostřednictvím SIS na PF
Rozvrh výuky Pondělí
Popis Začátek Konec Adresa Lektor Volná místa Kvóta