Počet volných rozvrhových lístků je :0

 • Předregistrace tělocviku na právnické fakultě bude možná v termínu
  14. 9. 2017 10:00h až 21. 9. 2017 14:00h.
 • 9.10.2017 - začátek TV výuky v ZS
 • Byl proveden zápis vašeho lístku z předregistrace do SIS, proveďte si kontrolu jestli odpovídá zápis v SIS vašemu výběru.
 • Nabídka rozvrhových lístků PF pro studenty FSV na zimní semestr AR 2017
 • Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV 2017/2018
 • Kapacita kurzů je omezena podle limitu stanoveného PF. Kapacita kurzu je vyznačena ve sloupci kvóta. Pokud je kapacita vyčerpána je rozvrhový lístek z nabídky automaticky odstraněn.
 • Předmět HV2001-Tělesná výchova I., lze v semestru zapsat nejvýše jednou, nelze tedy kombinovat registraci prostřednictvím SIS a předregistraci v rámci této aplikace.
 • Tato předregistrace bude zadávana do SIS (od 19. 9. 2017), správcem SIS. Je možné si předregistrovat nejvýše jeden rozvrhový lístek, studenti s více studii můžou mít zapsaný jeden lístek pro více studií, nikoli pro každé studium jiný lístek!! To, že se vám podaří předregistrovat na více lístků neznamená, že tento stav bude promítnut do SIS.
 • V případě problémů pište na adresu sis@fsv.cuni.cz
Rozvrh výuky Pondělí
Popis Začátek Konec Adresa Lektor Volná místa Kvóta