Počet volných rozvrhových lístků je :4

  • Nabídka rozvrhových lístků PF pro studenty FSV na zimní semestr AR 2018
  • Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV 2018/2019
  • Předregistrace stavu k 27.9. 2018 byla promítnuta do SIS. Pokud si zvolíte nový lístek ze zbývající nabídky a budete ho chtít zapsat do SIS napište na adresu sis@fsv.cuni.cz
  • Kapacita kurzů je omezena podle limitu stanoveného PF. Kapacita kurzu je vyznačena ve sloupci kvóta. Pokud je kapacita vyčerpána je rozvrhový lístek z nabídky automaticky odstraněn.
  • Předmět HV2001-Tělesná výchova I., lze v semestru zapsat nejvýše jednou, nelze tedy kombinovat registraci prostřednictvím SIS a předregistraci v rámci této aplikace.
  • Výuka TV začíná v týdnu od 8.10.2018, poslední výukový týden v ZS je 3.-9.1.2019 (v návaznosti na vánoční prázdniny netradičně čt-st).
  • V případě problémů pište na adresu sis@fsv.cuni.cz
Rozvrh výuky Pondělí
Popis Začátek Konec Adresa Lektor Volná místa Kvóta